top of page

ÜAK'IN 9 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ DUYURUSU VE DOÇENTLİK BAŞVURULARI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Kıymetli bilim insanları ve doçent adayları
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 15.06.2023 tarih ve 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.183 sayılı kararıyla doçentlik başvuru şartlarında bir takım yeniliklere gidilmiştir. Makale, kitap, kitap bölümü, bilimsel araştırma projesi, kongre ve sempozyum gibi akademik çalışmaların daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanan değişikliklerden "Kongre ve Sempozyumlar"la ilgili merak edilen hususlar aşağıya çıkarılmıştır. 


KONGRE VE SEMPOZYUMLARLA İLGİLİ İSTENİLEN YENİ DÜZENLEME
ÜAK Genel Kurulunca alınan yeni karar EKİM 2023 döneminde DOÇENTLİK başvuru yapanlar için uygulanmayacaktır. Yeni düzenleme 2024 yılında DOÇENTLİK başvurusu yapacaklar için geçerli olacaktır. Bu sebeple  EKİM 2023 döneminde başvuru yapacakların bugüne kadar katılmış oldukları ve bundan sonra da Ekim 2023 tarihinden öncesine kadar katılacakları Bilimsel Etkinlikler (eski yönetmeliğe uygun olanlar) geçerli olacaktır.
2024 Yılında uygulanacak olan yeni DOÇENTLİK kriterlerine göre "kongrelerde olması gereken nitelikler" aşağıdaki gibidir
(Önemli not: Akademik teşvik kriterleri farklıdır)

SORU - CEVAP
SORU 1) Yeni düzenlemeyle kongreler kaç şekilde kategorize edilmiştir?
CEVAP 1) Yeni düzenlemeyle Kongreler bildiri kitapçığının taranma esasına göre ikiye ayrılmıştır
Bildiri Kitapları  Web of Science (CPCI)'de Yayınlanan Kongreler
Sunumunu yapmış olduğunuz bildirinin özeti ya da tam metni CPCI'de taranıyorsa bir bildiri için doçentlik başvurusunda bir bildiri için 5 puan verilecektir. 
Bildiri Kitapları Web of Science (CPCI)'de Yayınlanmayan Kongreler
lSunumunu yapmış olduğunuz bildirinin özeti ya da tam metni CPCI'de taranmıyorsa ve çalışmanız ISBN'li bildiri kitabında yayınlanmışsa doçentlik başvurusunda  bir bildiri için 3 puan verilecektir. 


SORU 2) Yeni düzenlemeyle "uluslararası" ve "ulusal" kongrelerin puanlaması nasıl yapılacaktır ?
CEVAP 2) Yeni düzenlemeye göre gerek ulusal ve gerekse de uluslararası kongreler puanlama açısından eşit statüye alınmıştır. Katılmış olduğunuz kongre ulusal ya da uluslararası statüde olsun bildiri kitapları CPCI'de taranıyorsa bir bildiri için 5 puan, CPCI'de taranmıyorsa bir bildiri için 3 puan verilecektir

SORU 3) Katıldığım kongrelerin hiç birisinin bildiri kitabı CPCI'de taranmıyor. Bu durumda Doçentlik şartlarını kongreler bağlamında sağlayamayacak mıyım?

CEVAP 3) Yeni düzenlemeyle makaleler için belirli alanlarda ve belirli sayıda TR dizinde taranması, SCI, SSCI gibi endekslerde taranması şartı varken kongre katılımları için mutlaka CPCI'de taranan bir kongreye katılmış olma şartı bulunmamaktadır. Yeni düzenlemede Bilimsel Toplantı başlığı altında CPCI'de taranan ya da taranmayan kongrelere katılarak bu kategoride en az 5 puan en çok 10 puan alınabileceği şartı bulunmaktadır. Yani bir adet CPCI'de taranan bildiri sunarak 5 puan alınabileceği gibi 2 adet CPCI'de taranmayan bildiri sunarak toplamda 6 puan alınarak da Bilimsel Toplantı kategorisinde asgari 5 puan alma şartı sağlanmış olacaktır. 

SORU 4) Katılacağım bilimsel toplantılarda %51 yabancı katılım şartı bulunmakta mıdır?
CEVAP 4) Doçentlik kriterlerine göre katılacağınız kongrede %51 yabancı katılım şartı bulunmamaktadır. Bu şart "akademik teşvik" için geçerlidir. Doçentlik için katılacağınız uluslararası kongrelerin bilim kurulunda en az 5 yabancı uyruklu akademisyen olması gerekmektedir. Doçentlik için katılacağınız ulusal kongreler için bilim ya da düzenleme kurullarında yabancı akademisyen olması şartı bulunmamaktadır.

SORU 5) Yeni düzenlemeye göre katılacağım kongre organizasyonunun niteliğiyle ilgili neye dikkat etmem gerekir?
CEVAP 5) Bilindiği üzere gerek dünyada ve gerekse de ülkemizde "peredator" olarak niteleyebileceğimiz çok sayıda kongre ve akademik etkinlik düzenlenmektedir. Pek çok kongrenin gerek düzenleme kurulu ve gerekse de bilim kurullarına yazılan isimler internet ve diğer kaynaklardan kopyalanarak oluşturulmakta ve söz konusu kurulların üyelerinin bu etkinlikle ilgili hiç bir bilgisi bulunmamaktadır. Özellikle kongrelere "uluslararası" görünüm kazandırmak isteyen "peredator" organizatörler yurt dışındaki üniversite web sitelerinden aldıkları akademisyen isimleriyle sahte kurullar oluşturmakta ve bu şekilde niteliksiz bilimsel etkinlikler düzenlemektedirler. ÜAK Genel Kurulunun aldığı son kararla yaptığı en önemli yeniliklerden birisi de "düzenleme kurulu üyesi akademisyenlerin" resmi yazı ile görevlendirilmeleri şartıdır. Böylece düzenleme kurulu üyelerinin statülerine resmiyet kazandırılmaktadır. Ayrıca kongre ve bilimsel toplantıların tüzel kişiliğe haiz kurumlarca yapılabilmesi de yine önemli bir karardır.

İKSAD Enstitüsü'nün düzenlediği bilimsel etkinler ilk günden itibaren ÜAK'ın son düzenlemesinde belirttiği nitelikleri haizdir. Kongrede sunumu yapılan özet metin ve tam metinler hakem denetiminden geçmekte ISBN'li bildiri kitaplarında yayınlanmaktadır. Doçentlik başvurularında 3 puan kategorisinde değerlendirilen kongrelerimizin düzenleme ve bilim kurulu üyeleri "resmi görevlendirme yazısı" ile görevlerini icra etmektedirler. 

bottom of page